Usaha Berhasil

Kumpulan Puisi Sunda

|| || || 4 Comment
Kumpulan Puisi Sunda 2011 - Puisi Sunda Pilihan - Puisi Bahasa Sunda - Contoh Puisi Sunda


Ukur jadi kalangkang
Sajak IWAN M. Ridwan

Bulan ukur jadi kalangkang dina peuting ngabangingik, 
jadi tumbal dina réwuan juta lampu nu moncorong. 
Beureum, konéng ngagindingan kota, 
sawaréh lalumpatan di jalan-jalan patakonan. 
Ting garerung bari ting sérépét meupeus lamunan. 


Langit beuki alum némbongkeun kaceuceub. 
Kuring beuki anteng ngelun-ngelunkeun haseup filter, 
sumarambah ngalimpudan jomantara. 
Nyéh, bulan seuri basa kuring ngajak sasalaman, 
ngajak ulin lulumpatan dina kecap-kecap nu ngawangun puisi…

Bandung, 19 Pébruari 2008
Dimuat dina Galura edisi Minggu ka I Agustus 2010


Hirup Ngan Ukur Cenah
Sajak IWAN M. Ridwan

Cenah hirup teh jalan nu pagaliwota
Sedeng cinta ngan saukur teteguhan
Urang bebas leumpang mapay nu can kasorang
Nyorangan atawa babarengan teu jadi sual

Di mana aya kacinta di dinya urang bakal ngalalana

Cenah hirup teh kabel nu pakuranteng
Sedeng cinta ngan sakadar layar monitor
Sing nyalse. Sing daria. Tumaninah.
Sabab jaga teuing kumaha boa

Di mana aya tunggara di dinya urang eureun ngalalana.
Cenah hirup ayeuna teh di dunya
Sedeng cinta teuing di mana ngancikna

Bandung, 11 Juli 2010
Dimuat dina Galura edisi Minggu ka I Agustus 2010


Bulan Masih nu Baheula
Sajak RIZAL SABDA

Karasa ayeuna mah Yan
lalampahan téh geus natrat
kajeueung di péngkolan

bulan béngras kénéh
nyaangan léngkah gejed urang
nu ngandelkeun gandeuang basajan

Yan bulan masih nu baheula
najan cahyana dicangkalak katunaan
wirahmana angger marengan réngkak urang
nu éstu rimbil ku harepan nu can kalakonan

Dimuat dina Mangle No. 2196


Layung Surup di Cikandang
Sajak DARPAN

Manéhna sok ngahajakeun datang ka dinya
nyawang layung nu warnana tetep nu éta
teu ngijih teu halodo konéngna matak kabita

Manéhna teu bosen imut salila layung mulas langit
siga milu bungah nganteurkeun panonpoé nu rék tibra
padahal haténa kawas walungan Cikandang
teu weléh bangreung

Waktu layung leungit di Cikandang
diseuseup hawa burit nu alum
dipiceun deui hawa dibarung geter

Tuluy manéhna lunta
jajap cintana nu weléh teu daék ngarti
mun layung geus diiwat ku sakadang peuting

Dimuat dina majalah Cupumanik/Juni 2007
/[ 4 Comment Untuk Artikel Kumpulan Puisi Sunda]\
kamal mengatakan...

kalangkang teh naon...?

Admin mengatakan...

@kamal
Bayangan bos...!

andra mengatakan...

mantap puisinya. sae pisan euy.

Blog Remaja mengatakan...

Puisinya bagus gan
Terima kasih telah berbagi
Salam sukses

Posting Komentar